Diverse linker.

Severdigheter på Dønna.

 

Dønnes Kirke

Dønnes kirke er en av de tre middelalderkirkene på Helgeland (Alstahaug, Herøy, Dønna), bygd i stein og med en særegen arkitektur. Kirka ble oppført på 1100-tallet, som ei privat kirke for hovedgården. Den har også et eget gravkammer (mausoleum) for eiernes familie, tilbygd på slutten av 1600-tallet. Dette er det største og best bevarte mausolèet i Norge, med 22 kister fra slekten Tønder og Coldevin. Det finnes også flere andre kulturskatter i kirka. Kirka er åpen for omvisning i sommermånedene, evt. på forespørsel til Dønnes Gård, tlf 75 05 55 33/75 05 56 15.

 

Dønnesfjellstuen

Dønnesfjellet, også kalt "Nordvestkapp", ligger 127 m.o.h. og byr på en eventyrlig utsikt. I klart vær kan en se fra Rødøy i nord til Vega i sør, også alle de karakteristiske sagnfjellene på Helgelandskkysten. Det går bilvei opp til toppen, hvor det finnes en restaurant som er åpen i sommersesongen. Fra Dønnes går det en merket natursti opp.

 

Dønnes Gård

Dønnes-godset var i sin tid Nord-Norges største landeiendom, som besto av ca 200 gårdsbruk fra Salten til Namdalen. De ulike eierne på Dønnes hadde tilgang til og kontakt med Europa. Derfra kom nye tanker og ideer, bl.a. innen vitenskap og landbruk. Nye metoder for husdyrhold, jord- og skogbruk ble utprøvd. Den første traktoren i Norge kom hit i 1908. Gåprden hadde en tid eget meieri.
Gården har vært i kontinuerlig drift, og deler av hovedbygningen drives i dag som gjestegård med overnatting i gamle, erverdige rom. Gåprdens eiere tilbyr også omvisning på bruket. På bruket er det anlagt en natur- og kultursti som går oppover til Dønnesfjellet. For omvisning/overnatting, kontakt eier Tone Andersen, tlf 75 05 56 15.

 

Turløype Dønnes

Natur- og kultursti som går oppover til Dønnesfjellet.

 

Fallosen på Glein

En av de største gravhaugene i Nord-Norge, ca 35 m i diameter og 5 m høy. Haugen regnes for å være fra romertid eller folkevandringstid. Den er utgravd i flere omganger. Opplysninger om funnene er ikke gjort tilgjengelig.
På toppen av haugen står Nord-Europas største steinfallos, hugd i marmor, 89 cm høg og 50 cm i diameter. Det er sannsynlig at steinen stammer fra folkevandringstida. I norrøn sagalitteratur og norske middelalderlover finnes utsagn som viser at det var vanlig å ofre på gravhauger i hedensk tid. Den hvite steinen på "Val'håjen" er et fallisk maktsymbol som også forbindes med fruktbarhetsritualer og dyrking av Nerthus/Njord - guden for fruktbarhet, rikdom og skipsfart.

 

Heia

Bunkere og kanonstillinger fra krigens dager.

 

Diverse linker:

 Dønna Kommune

 Dønnes Kirke

 Dønnes Gård

 Dønna (Wikipedia)

 Kystriksveien

 Værvarsel (yr.no)

 Visit Helgeland

 Visit Norway